Malzeme Yönetim Direktörlüğü,

Müşterilerin talep ettiği  ürünleri zamanında teslim edilmesi adına lojistik ve satın alma faaliyetleri bu bölümümüzde yürütülmektedir. Satın alma süreçlerinde kaliteli, zamanında ve maliyet açısından en uygun komponentlerin fabrikaya kazanımı sağlanarak, IFS ERP sistemi yardımıyla gerekli tüm planlama faaliyetleri, maliyet iyileştirme-karşılaştırma işlemleri yapılmaktadır.

Müşterilerimizden gelen siparişlerin sisteme girilmesiyle başlayıp, sevkiyatla sonlanan süreci yöneten bölüm lojistiktir. Bu süreçte, üretimde kullanılacak tüm hammadde ve yarı mamullerin, ilgili tedarikçilerden istenen zamanda, istenen adette ve kalitede getirilmesi, uygun şartlarda depolanması ve gereken zamanda üretim birimlerine teslimi sağlanmaktadır. Ayrıca, haftalık ve günlük sevkiyat planlarını düzenlemek, müşterilerimizden gelen erken sevk taleplerini ve/veya aciliyetleri de dikkate alarak, bu plana uygun olarak üretim bölümlerinin yönlendirilmesi ve sevkiyatların yapılmasını sağlamak bu bölümün sorumluluğundadır.

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirerek kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen satın alma bölümüdür. Bu bölüm, geliştirme aşamasında tedarikçi geliştirme faaliyetlerine önem vererek iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilerin gelişimine SQA ekibi ile birlikte destek sağlar ve tedarikçilerinin bu sayede gelişimini olanaklı kılarak tedarikçilerine katma değer sağlar. Bu satın alma faaliyetlerinin yanında asli görevlerinden biri de hızla gelişen otomotiv teknolojisi içerisinde yeni devreye alınan araçların Teknorot Otomotiv tarafında yeni ürün kapsamına ve projeye girmiş olan ürünlerin komponentlerini hızlı bir şekilde ve proje termin sürelerini de dikkate alarak tedarik ederek Proje ve ARGE Departmanlarının hızlı bir şekilde yeni ürünleri devreye almasını sağlamaktır.