• Müşteri beklentilerine uygun, yüksek kalitede ürünler sunmak,
  • Ürünün siparişinden teslimine kadar olan tüm faaliyetleri, sürekli gelişimi ve müşteri memnuniyetini esas alacak şekilde gerçekleştirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın şirket hedeflerine ulaşılmasında kendi katkılarını algılamalarını sağlamak, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, şirket genelinde güvenli, huzurlu ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak tüketim ve kayıplarını en aza indirebilmek için etkin, verimli ve yalın bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Tedarikçilerimizin gelişiminin, şirketin gelişimine direkt etkisini dikkate alarak karşılıklı faydaya ve geliştirmeye dayalı ilişkiler kurmak,
  • İnsana ve çevreye saygılı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak, faaliyet ve hizmetlerimizde mevcut risklerin ortadan kaldırılmasına ve azaltılmasına öncelik vermek,
  • Sosyal sorumluluk anlayışıyla, toplumun refahının gelişimine fayda sağlayacak faaliyet ve uygulamalara kaynakların elverdiği ölçüde destek olmaktır.