Teknorot Otomotiv de eğitim hedefimiz “İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır” ilkesine inanarak, tüm çalışanlarımıza yüksek standartlarda geliştirme ve eğitim olanakları sunabilmek ve onların şirketin başarısındaki etkinliklerini sürekli kılmalarına ve arttırmalarına önemli katkı sağlamaktır.

Sürekli değişen rekabet koşullarında, şirketimizin konumunu korumak ve geliştirmek adına mesleki eğitimlere ve kişisel gelişim eğitimlerine verdiğimiz önemle, çalışanlarımızın kişisel gelişim sorumluluklarının farkında olacakları, yüksek performanslı bir çalışan kültürü yaratılmasına katkı sağlayarak, üzerimize düşen çağdaş insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tutumlarında, performansında, çalışma ortamında, motivasyonunda iyileştirmeyi ve kurum kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan her personele, firma ile ilgili genel bilgilerin verildiği eğitim programıdır.

İç ve Dış Eğitim: Personelin, uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik, firma dışında veya firma içinde organize edilen eğitim programlarıdır.

İç Eğitimlerimiz; Teknik Beceri Eğitimleri, Kalite Sistemleri Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır.

Dış Eğitimlerimiz; yıl sonunda bölüm yöneticilerinin talep, ihtiyaç ve onayı ile oluşturulan eğitim bütçesi doğrultusunda, bir sonraki yıl içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca yıl içerisinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de sağlanmaktadır.

İşbaşı eğitimleri: Çalışanlarımızın yaptığı işin niteliğine göre teknik konularda, üretim içerisinde uygulamalı olarak verilen işbilgisi, müşteri şikayetleri ve hataların değerlendirilmesine yönelik olarak gerçekleşen eğitimlerdir.

Mesleki ve Teknik Eğitimleri: 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu’nda belirtilen beceri ve uyum eğitimleri/kursları

Motivasyon Faaliyetleri

Çalışan memnuniyet anketi, Tanıma anketi gibi faaliyetlerin sonucunda elde edilen verilerle motivasyon aksiyon planı hazırlanır Sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlenir.

  • Futbol Turnuvası
  • Çalışan memnuniyet anketi uygulaması
  • Evlilik ve doğum yardımı yapılması
  • Ramazan ayında erzak , yılbaşında yılbaşı erzağı kolisi yardımları
  • Şirket yemekleri
  • Aile Pikniği Organizasyonları
Öneri Sistemi

Bu prosedürün amacı, TEKNOROT OTOMOTİV AŞ bünyesinde SİS (Sürekli İyileştirme Süreci) düşünce ve davranış

tarzını destekleme (sürekli iyileştirmeyi sağlamak), iyileştirme önerilerinin devamlılığı, grup önerilerine öncelik

verilmesi, fikirleri uygulamada motivasyonun arttırılması, değerlendirmenin daha kısa sürede ve basit bir şekilde

gerçekleştirilmesi, mevcut potansiyelleri yakalayarak küçük adımlarla

iyileştirmeye teşvik etmektir. Çalışanlar arasında motivasyonunu arttırmak; takım çalışması ve yardımlaşmayı özendirmek; çalışanların tanınma ve takdir edilmelerini sağlamak amacıyla çalışanların verdiklerin öneriler düzenli olarak değerlendirilerek ödüllendirilir.