logo icon

Çevre ve İSG

Teknorot, çevre bilincine olan katkısı ve bu konuya karşı hassasiyeti ile tanınan sayılı firmalardan biri olarak doğa bilinci ile hareket etmektedir. Çevreye en az zararı vermeyi kendine görev edinmiş olan Teknorot çevre için sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Sektörde çevreye karşı olan hassasiyeti ile sektöründeki diğer firmalara örnek olan Teknorot; atıklardan doğan çevre kirliliğini engellemeye çalışmaktadır. Teknorot; doğal kaynakları etkili kullanılan teknolojileri tercih etmektedir.

Binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üretiminde, mevcut kapasiteyle yenileme pazarında Avrupa’nın lideri olan Teknorot; çevreye karşı duyarlılığı ile dünyanın lider üretici firmalarından biri olmayı başarmıştır. İleri teknolojiyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmakla beraber çevreyi ve ekosistemi de önemseyen Teknorot; Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve 2009 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer almayı başarmıştır.

Teknorot, Çevre ve İSG yönetim esaslarını, faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatının yanı sıra Çevre ve İSG yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır.

Teknorot 2013 senesinden bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaktadır. 2014 yılı itibari ile de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlamıştır.

Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Teknorot çalışanlarını, ziyaretçileri, taşeron çalışanları, dış alanda görevlendirilen çalışanları, Rotil, Rot Başı, Rotilli Kol, Rot Mili, Z-rot, Salıncak üretimlerinin soğuk şekillendirme, sıcak çelik dövme, talaşlı imalat, kaynaklı imalat, kataforez kaplama, montaj, paketleme, tasarım ve satış faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tüm Teknorot çalışanları tarafından anlaşılıp uygulanması amacıyla Çevre ve İSG Politikası oluşturulmuştur. Teknorot olarak benimsemiş olduğumuz Çevre ve İSG Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı  ve içinde bulunduğumuz çevreyi faaliyetlerimizin olası risklerine karşı korumaktır.

Çevre ve İSG Politikamız aşağıdaki hedefleri içerir;

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Teknorot uzun vadeli stratejik planlarını hedeflere dönüştürerek organizasyon geneline yaygınlaştırmaktadır. Çalışmalar sayısal performans göstergeleri aracılığıyla değerlendirilir. Teknorot 2023 yılına kadar geçerli olacak şekilde stratejik planlar oluşturmuştur. Hazırlanan stratejik plan doğrultusunda;

beklenmektedir.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR

Scrubber Sistemi

Teknorot Kataforez Boya Kaplama prosesinde kapalı sistem havuzlar ve otomatik konveyörler ile insan eli değmeden hem çevreci hem de iş sağlığı ve güvenliği yönünden emniyetli kataforez kaplama gerçekleştirilmektedir. Kataforez kaplama havuzları gaz-partikül karışımının bir sıvı   ile temas ettirilerek partiküllerin uzaklaştırılması esasına dayanan scrubber sistemine bağlıdır. Kaplama havuzlarından çıkan kimyasal buharı, emiş fanı ile ortamdan alınır ve scrubber ünitesinde yıkanarak içerisindeki kirletici gazlardan arındırılır. Atmosfere bırakılan gazlar artık kirletici özellikte değildir. Böylece hem çalışma ortamı hem de çevre korunmuş olur.

Atık Isı Geri Kazanım Tesisi

Kataforez kaplanan parçaların kurutma işlemi fırın ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Fırındaki ısı enerjisinin kullanımı sonrası değerlendirilmeyen kısmına “Atık Isı”  denmektedir. Değerlendirilemeyen ısı, geri kazanım ünitesine alınarak su ile sirküle edilir. Isınan su doğalgaz kazan suyu ön ısıtma tankına gönderilerek geri kazanılır.  Atık ısının değerlendirilmesi ve proseslerde tekrar kullanılması enerji maliyetlerini düşürülmesini sağlamakta ve atmosfere salınan emisyon değerlerini azaltmaktadır.

Soğutma Sıvısı Geri Kazanımı

Talaşlı imalatta oluşan soğutma sıvıları içerisindeki partiküllerden ayrıştırılarak talaşlı imalat prosesinde yeniden kullanılmaktadır. Bu uygulama ile kimyasal tüketimi, atık miktarı ve su tüketimi azaltılmaktadır.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atık sular, günde 50 m3 endüstriyel kapasiteye göre projelendirilmiş olan kimyasal atıksu arıtma tesisinde mevzuat değerlerine uygun arıtılmaktadır.

Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenmekte, çevre kirliliği artmakta ve küresel ısınmanın etkileri görülmektedir. Teknorot olarak faaliyetlerimizde, yalnızca tüketicilerin beklentilerini karşılayacak doğru ürün üretiminin değil, çevreye verilen zararın minimize edilmesi adına doğru üretim tekniklerinin kullanılması, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kaynakların verimliliğini arttıracak olan enerji tasarrufu sağlayan projelerin geliştirilmesine de oldukça önem vermekteyiz.

Teknorot, Daima Önde…

Preloader Lütfen bekleyin
Yeni Ürünler
New items Yeni Ürünleri Görüntüle