TEKNOROT AR-GE MERKEZİ

Teknorot Otomotiv, Nisan 2011 ‘den bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 Sayılı yasa çerçevesinde Ar-Ge Merkezi unvanına sahiptir.

Çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu 75’in üzerinde yetkin personele sahip Ar-Ge Merkezi’nde önlisans, lisans, lisansüstü, ve konusunda uzman doktora öğrencisi çalışanları ile güçlü bir alt yapıya sahiptir. Ürün geliştirme, proses geliştirme, ürün iyileştirme, teknoloji geliştirme, test/validasyon metodu geliştirme fonksiyonlarının yanında müşteri teknik desteği hizmetleri de verilmektedir.

Kullanılan Araçlar:

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için günümüz şartlarında en üst seviye yazılım ve donanım kullanılmaktadır.

Malzeme Özellikleri Veritabanı için CES Selector yazılımı kullanılmakta ve Arge Laboratuarlarında bulunan Spektral Test Cihazi ve Instron universal test cihazı ile doğrulanmaktadır.

 

3 Boyutlu katı ve yüzey modelleme ile CAD tasarımı için Siemens NX Unigraphics kullanılmaktadır.

Bilgisayar destekli mühendislik kapsamında Ansys Workbench, nCode Design Life, Autoform ve Simufact ile simülasyon ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ölçüm ve doğrulama için en üst seviye 3 Boyutlu CMM, Lazer tarama ve ömür test cihazları kullanılmaktadır.

Bilgi ve veri yönetimi için IFS ve TeamCenter kullanılmaktadır.

Yeni Ürün Geliştirme

Müşterilerden ve Satış/Pazarlama grubundan gelen talepler doğrultusunda TS 16949 kalite yönetim standartına uygun olarak projelerin yönetimi yapılarak araç yenileme pazarına kaliteli ürünler kazandırılmaktadır.

Üretimi yapılan tüm ürünlerle ilgili olarak; rakip karşılaştırma (benchmark) çalışmaları, literatür ve patent araştırmaları, tasarım, analiz ve simülasyon, proses analizi, doğrulama testleri yapılmaktadır. Dünya yenileme pazarında, araçların orijinal parçalarında kullanılan teknolojik yenilikleri, patent ve faydalı modelleri çok yakın takip ederek orijinal ile eşdeğer ve/veya daha kaliteli ürün geliştirme konusunda yeteneklerini sürekli olarak arttırmaktadır.

 Proses Geliştirme

Tasarımı yapılan yeni ürünlerin proseslerinin geliştirilmesi ve bu konudaki yeniliklerin adaptasyonu yine Arge Merkezi bünyesinde yürütülmektedir.

Ayrıca üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak amacı ile yalın üretim tekniklerini de kullanarak üretim optimizasyon projeleri Arge Merkezi liderliğinde yürütülmektedir.

Ürün İyileştirme

Müşteri ve son kullanıcılardan gelen ürün bazlı performans iyileştirme talepleri değerlendirilmesi sonucunda ürün tasarımında ve proseslerinde gerekli iyileştirmeler planlanmakta ve yürütülmektedir.

Bu taleplere ek olarak, ürünlerin sahadaki performansları yakın olarak takip edilip ilave iyileştirme çalışmaları yürütülerek pazarda üstün kalite ile tam müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

 Teknoloji Geliştirme

Teknoloji geliştirme sürecinde, üretilen ürünlerin yeni teknolojilere adaptasyonu ve üretim safhalarının geliştirilmesi çalışmaları yapılarak Teknorot Otomotiv marka değerinin hep ilk sıralarda olması hedeflenmektedir.

 İleri Mühendislik Çalışmaları

Siemens NX 3 boyutlu tasarım programında yapılan tasarımların daha prototip aşamasına gelmeden sanal ortamda analiz ve simülasyon çalışmalarıyla test edilmesi ve bu sayede ürün geliştirme ve devreye alma sürecindeki kayıpların en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Bu araçlar sayesinde,  ürünler piyasaya daha erken sunulmakta ve pazarda öne çıkmaktadır. Bu amaçla, tüm dünyada kabul gören Ansys, Autoform ve Simufact gibi sonlu elemanlar analiz yazılımları kullanılmaktadır.

Arge Merkezi, yıllık yeni ürün geliştirme kapasitesini sürekli arttırarak hem Avrupa pazarında hem de yaptığı yeni yatırımlarla açıldığı yeni pazarlarda güçlü ve güvenilir bir bir firma konumuna erişmiştir.

Ar-Ge Projeleri

  • Proje yönetimi altında profesyonel bir ekiple; Ar-Ge Merkezi içerisinde yürütülen ürün projelerinin yanı sıra, kamu destekli ve birçok farklı üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte TÜBİTAK – TEYDEB projeleri ve süreç iyileştirme projeleri yürütülmektedir.
  • Yenileme pazarı için yapılan ürünlere eşdeğer parça sertifikası alımları, uluslararası işbirliği çerçeveleri kapsamında HORIZON 2020 gibi Avrupa Birliği projeleri çalışmaları da yürütülmektedir.
  • Projeler ile geliştirilen ürün, teknoloji ve proseslere yönelik Patent – Faydalı Model çalışmaları Arge Merkezi bünyesinde yürütülen önemli bir aktivitedir.